Uutiset

8.2.2024Saalispalautearvonta toteutettuLue lisää »3.7.2023Taimenen kalastus jatkuu!Lue lisää »25.5.2023Seuran kevätkokous 2023, to 1.6. klo:18.00 alkaenLue lisää »

Satunnaiset kuvat

vapautus
takaisin menossa

Metsästysjaosto 

Metsästysjaoston vetäjä: Timo Töyräänvuori, puh. 050-339 1894, sähköposti toyrati@hotmail.com

Linkkejä liittyen metsästykseen:

Suomen metsästäjäliitto on Suomen suurin metsästäjien etujärjestö. Metsästäjäliittoon kuuluu yli 2 500 metsästysseuraa ja niiden yli 150 000 jäsentä. Vuonna 2011 Metsästäjäliitto täyttää 90 vuotta. Kotisivut www.metsastajaliitto.fi/

Metsästäjäin keskusjärjestö toimii maa -ja metsätalousministeriön valvonnan ja ohjauksen alaisena. Sen laissa määrättyinä tehtävinä on:

  • Kehittää metsästystä ja riistanhoitoa sekä suorittaa riistanhoidon kokeilua
  • Edistää metsästystä ja riistanhoitoa koskevaa koulutusta ja neuvontaa
  • Ohjata ja valvoa riistanhoitopiirien toimintaa
  • Suorittaa maa -ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät
  • Sekä suorittaa muut sille lain mukaan kuuluvat tehtävät
  • Kotisivut www.riista.fi/

Riistanhoitoyhdistyksien yhteinen kotisivu Riistaweb on metsästäjäorganisaation yhteys- tapahtuma- ja riistatiedoista koostuva valtakunnallinen tietokanta. Palvelussa voit tehdä hakuja hallintoyksiköihin perustuen. Hallintoyksiköitä ovat koko maa, riistanhoitopiirit ja riistanhoitoyhdistykset. Kotisivu http://riistaweb.riista.fi

Koukulla ja Paukulla ei ole tällä hetkellä käytössä omaa tai vuokrattua metsästysmaata. Kun omistus- tai vuokramaan hankkiminen on mahdollista, tulemme tällaisen lunastamaan seuralaisten käyttöön.