Uutiset

7.1.2022YLEINEN KIRJOLOHIPILKKI LIEKKILAMMILLA SU 13.3.2022 HUOM. UUSI PÄIVÄMÄÄRÄLue lisää »1.12.2021Talvikausi auki Liekkilammilla 29.11.!Lue lisää »

Satunnaiset kuvat

Vaajakosken kuha 80cm mitassa
takkisen mikon siika 960 grammaa joulukuun alkupuolelta

Metsästysjaosto 

Metsästysjaoston vetäjä: Timo Töyräänvuori, puh. 050-339 1894, sähköposti toyrati@hotmail.com

Linkkejä liittyen metsästykseen:

Suomen metsästäjäliitto on Suomen suurin metsästäjien etujärjestö. Metsästäjäliittoon kuuluu yli 2 500 metsästysseuraa ja niiden yli 150 000 jäsentä. Vuonna 2011 Metsästäjäliitto täyttää 90 vuotta. Kotisivut www.metsastajaliitto.fi/

Metsästäjäin keskusjärjestö toimii maa -ja metsätalousministeriön valvonnan ja ohjauksen alaisena. Sen laissa määrättyinä tehtävinä on:

  • Kehittää metsästystä ja riistanhoitoa sekä suorittaa riistanhoidon kokeilua
  • Edistää metsästystä ja riistanhoitoa koskevaa koulutusta ja neuvontaa
  • Ohjata ja valvoa riistanhoitopiirien toimintaa
  • Suorittaa maa -ja metsätalousministeriön määräämät tehtävät
  • Sekä suorittaa muut sille lain mukaan kuuluvat tehtävät
  • Kotisivut www.riista.fi/

Riistanhoitoyhdistyksien yhteinen kotisivu Riistaweb on metsästäjäorganisaation yhteys- tapahtuma- ja riistatiedoista koostuva valtakunnallinen tietokanta. Palvelussa voit tehdä hakuja hallintoyksiköihin perustuen. Hallintoyksiköitä ovat koko maa, riistanhoitopiirit ja riistanhoitoyhdistykset. Kotisivu http://riistaweb.riista.fi

Koukulla ja Paukulla ei ole tällä hetkellä käytössä omaa tai vuokrattua metsästysmaata. Kun omistus- tai vuokramaan hankkiminen on mahdollista, tulemme tällaisen lunastamaan seuralaisten käyttöön.